0

Teknik Yönetimi Yapılan Gemi Sayısı

0

Toplam DWT

0

Toplam GRT

Zenith Gemi İşletmeciliği

2013 yılının Mayıs ayında İstanbul’da kurulmuş olan Zenith Gemi İşletmeciliği A.Ş., Scorpio Group’un yanısıra üçüncü parti firmalara da gemi yönetimi hizmetleri sunmaktadır.

Tarihçe

“Zenith Gemi İşletmeciliği A.Ş.”, dünyanın önde gelen denizcilik şirketleri arasında yer alan Scorpio Group’un bünyesinde, yüzde yüz Scorpio Group iştirakli bir kuruluştur. Şirketimiz 2013 yılının Mayıs ayında kurulmuş olmasına rağmen, liderlik vasıflarımız, öz değerlerimiz ve kalite sicilimizin temelleri, 1985 yılında kurulmuş olan Dünya Denizcilik ve Ticaret A.Ş.’nin geçmişine dayanır. Halihazırda teknik yönetimini yapmakta olduğumuz filo, yaş ortalaması 6 civarında olan ve tümü Güney Kore’de Hyundai Mipo Dockyard ile SPP Shipbuilding Co. ve STX tarafından inşa edilmiş 25 adet modern, MR (orta menzil) ve Ice Class Handymax sınıfı tankerden oluşmaktadır.

Bugün için yalnızca MR tanker sınıfına yönelik olan teknik yönetim hizmetlerimizi, önümüzdeki yıllarda başka tiplerde gemilere doğru genişletme planlarımız mevcuttur. Tüm kazanımlarımızın ve mesleki azmimizin, hem denizde hem de karada devamlı olarak mesleki ve kişisel yeteneklerini geliştirmekte olan kararlı profesyonellerimize bağlı olduğunun bilincindeyiz.

  1. Sektörün önde gelen pay sahipleri, müşteriler ve iş ortakları ile süregelen yakın iş ilişkilerimizi,
  2. Öz değerlerimize olan bağlılığımız ve,
  3. Kesintisiz gelişim odaklı bir iş yönetimi tarzı benimsemiş olmamız doğrultusunda, teknik gemi yönetiminde emniyet, itimat ve çevre koruma hususlarına riayette en yüksek standartları sürdürmektir.

Misyonumuz

İlkelerimiz

Vizyonumuz, gemi yönetimindeki pazar payımızın genişlemesi ve gelişimi için hedefler belirlemek ve petrol ürünleri ile dökme kimyasal sektöründe üstün nitelikli bir rol üstlenmektir.

Misyonumuz, gemi teknik yönetimi hizmetlerimizi emniyetli, çevre dostu, sektörün ve önde gelen petrol şirketlerinin gereksinimlerine uygun, yüksek kalite standartları seviyesinde sürdürmek ve müşterilerimize güvenilir bir hizmet sunmaktır.

Öz Değerlerimiz şöyledir:

Kalite

İşbirliği

Kesintisiz Eğitime dayalı İşletmecilik Tarzı

İş Hedeflerimiz, filonun teknik yöneticiliğini TMSA standartlarına ve diğer sektör gereksinimlerine uygun olarak sürdürmeyi, teknik yönetimini yaptığımız gemilerin bakım ve tutumlarını en yüksek kalite standartları seviyesinde gerçekleştirerek gemilerin iktisadi değerlerinin, Şirket itibarının ve teknik yönetimi yapılan gemilerde çalışanların refahlarının gözetilmesini ve çevre kirliliği riskinin en aza indirilmesini içerir. Şirketimiz, birinci sınıf deniz taşımacılığı hizmeti sağlayarak tam bir müşteri memnuniyeti temin etmeyi, bu prensiple müşterileriyle uzun vadeli ve tüm taraflar için yararı olacak ticari ilişkiler geliştirmeyi hedefler. Şirketimiz, hizmet alıcılarımızın ve ilgili üçüncü tarafların gereksinimlerine riayet etmekte ve müşteri memnuniyetini gözetmeyi sürdürmekte kararlıdır.

İş Hedeflerimiz:

Sıfır Yaralanma

Sıfır Can Kaybı

Sıfır Çevre Kirliliği

İş Hedeflerimiz

Filomuz

Zenith Gemi İşletmeciliği A.Ş. tarafından teknik yönetimi yapılan tüm gemiler

Gemileri incelemek için tıklayın

HSSEQ Politikamız

“MÜKEMMELE GİDEN YOLDA ANAHTAR SİZSİNİZ”

Şirket, kendi ofisinde ve teknik yönetimini yaptığı gemilerde görevli tüm deniz-kara personeli ile gemide ya da yakın çevresinde gemiyle ilgili herhangi bir nedenle bulunanlar için emniyetli, güvenli, çevreyle dost ve sağlıklı çalışma koşullarını sağlamayı taahhüt eder.

Şirket, tasarlanmış, planlı ve özenli enerji tasarrufunun yanısıra, çevre korumasına en yüksek derecede önem verir ve kendi bünyesinde veya namına çalışan herkesin bu konuya verilen önemden haberdar olduğundan emin olur.

Şirket, teknik yönetimini yaptığı gemilerin en yüksek endüstri standartlarında bulundurulmasını, böylece gemi değerinin, şirket itibarınının korunmasını, bünyesinde şirketin alkol ve uyuşturucu politikaları çerçevesinde kontrol edilen personel veya adına çalışanlara refahla çalışma koşullarının sağlanmasını ve emisyon azaltılması dahil çevre kirliliği riskinin en aza indirilmesini taahhüt eder.

Şirket, müşterilerine özel, detaylı isteklerini de karşılayan, birinci sınıf deniz taşımacılığı servisi ile uzun vadeli ve karşılıklı kazançlı ticari ilişkiler tesis etmeyi amaçlar.

Şirket, müşterilerinin ve üçüncü kişilerin isteklerini yerine getirmeyi ve müşteri memnuniyetinin kontrolünü devamlı sağlamayı amaçlar.

Şirket çevresindeki sosyal sorumluluk politikalarına katkıda bulunmayı amaçlar.

Şirketin HSSE mükemmelliyet amaçları, işlettiği gemileri sıfır kirlilik ve sıfır yaralanma ile amaçlarını başarması ve uzun vadede çevreye sıfır salınım için devamlı gelişimi sağlamak istekli hedeflerini başarmaktır. Şirket HSSE mükemmelliğini, gerekli eğitim koşullarını sağlayarak ve çalışanlarının yönetim sisteminin yürütülmesine ve geliştirilmesine aktif olarak katılımını teşvik ederek, en üstün seviyede devam ettirilmesini amaçlar.

Şirket, çevre ile ilgili yasal gerekliliklerini yerine getireceğini taahhüt eder.

Şirket, düzenli olarak hedefler belirleyip, performansı izleyerek, olan kazaları analiz edip, kök nedenlerini belirleyerek ve buna uygun prosedürler geliştirerek, operasyonel gelişimin de devamlılığı ile sıfır kirlilik/sıfır kaza hedeflerinin sürekliliğini taahhüt eder.

Duyurular

Duyurular

29.04.2022 / ALDER EXPRESS gemisi, teknik yönetimini yapmış olduğumuz filoya katıldı.
11.08.2022 / MULBERRY EXPRESS gemisi, teknik yönetimini yapmış olduğumuz filoya katıldı.
Öneri ve Şikayetleriniz

Öneri ve Şikayetleriniz

Görüşleriniz bizim için değerlidir.
KVKK Hakkında

KVKK Hakkında

Kişisel Verileri Koruma Kanunu hakkında bilgilendirme ve başvuru formu için lütfen