İlkelerimiz

Vizyonumuz, gemi işletmeciliğindeki pazar payımızın genişlemesi ve gelişimi için hedefler belirlemek ve petrol ürünleri ile dökme kimyasal sektöründe üstün nitelikli bir rol üstlenmektir.

Misyonumuz, gemi işletmeciliği hizmetlerimizi emniyetli, çevre dostu, sektörün ve önde gelen petrol şirketlerinin gereksinimlerine uygun, yüksek kalite standartları seviyesinde sürdürmek ve müşterilerimize güvenilir bir hizmet sunmaktır.

Öz Değerlerimiz şöyledir:


i. Kalite

ii. Kesintisiz Eğitime dayalı İşletmecilik Tarzı

iii. İşbirliği

İş Hedeflerimiz


İş Hedeflerimiz, filomuzun teknik işletmeciliğini TMSA standartlarına ve diğer sektör gereksinimlerine uygun olarak sürdürmeyi, işletmemiz bünyesindeki gemilerin bakım ve tutumlarını en yüksek kalite standartları seviyesinde gerçekleştirerek gemilerin iktisadi değerlerinin, Şirket itibarının ve gemilerimizde veya gemilerimiz için çalışanların refahlarının gözetilmesini ve çevre kirliliği riskinin en aza indirilmesini içerir. Şirketimiz, birinci sınıf bir deniz taşımacılığı hizmeti sağlayarak tam bir müşteri memnuniyeti temin etmeyi, bu prensiple müşterileriyle uzun vadeli ve tüm taraflar için yararı olacak ticari ilişkiler geliştirmeyi hedefler. Şirketimiz, hizmet alıcılarımızın ve ilgili üçüncü tarafların gereksinimlerine riayet etmekte ve müşteri memnuniyetini gözetmeyi sürdürmekte kararlıdır.

İş Hedeflerimiz:

i. Sıfır Yaralanma

ii. Sıfır Can Kaybı

iii.Sıfır Çevre Kirliliği
tml>